ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

меню

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Научно-образователната платформа www.nimhi.bg, (наричана по-долу nimhi.bg, нимхи.бг или Платформата) и съдържанието, публикувано на нея са собственост на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Настоящите Условия за ползване уреждат взаимоотношенията между собствениците на Платформата (НИМХ) и потребителите (читатели), които използват съдържанието на nimhi.bg, което включва всички материали, изображения, информация или информационни ресурси.

Съдържанието и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на НИМХ, в случай, че не е посочено друго.

1. СЪЩНОСТ НА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПЛАТФОРМА

a. Какво е нимхи.бг? - www.nimhi.bg е научна и образователна платформа, която предлага на своите потребители (читатели) теоретична и приложна информация и ресурси в сферата на физическите науки (метеорология, физика на атмосферата и други), хидрологията, околната среда и химията.

b. Каква е целта на платформата? – да направи знанието достъпно и интересно за ползвателите; да е помощен ресурс в извънкласните занимания за учители и ученици; да представя практически и нагледни ресурси в областите на компетентност на НИМХ; да дава възможност за обратна връзка с нашия екип.

c. С какво е различен www.nimhi.bg? – предоставя информация на разбираем и лесен за усвояване език, придружена с практически примери и видео експерименти. Чрез форма за контакти и обратна връзка всеки има възможност да задава допълнителни въпроси и да предлага теми за развитие и публикуване на платформата. Чрез рубриката „Игра за знания“ всеки има възможност да провери своите знания и да участва за различни предметни награди.

2. АВТОРСКИ ПРАВА И СОБСТВЕНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

a. Всички материали, намиращи се на домейна www.nimhi.bg и прилежащите му поддомейни са собственост на НИМХ. Това включва, но не се ограничава до текстовете, изображенията и мултимедийното съдържания, освен ако изрично не е посочено друго.

b. Зачитането на авторските права е от голяма значение на собствениците на онлайн платформата www.nimhi.bg. За нарушения и контакти по въпроса да се използва електронна поща:……

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

a. Съдържанието на образователно-научната платформа www.nimhi.bg може да бъде използвана изключително за образователна , обучителна цел и нетърговска цел. Материалите и ресурсите, публикуване на сайта не могат да се използват с комерсиална цел без съгласието на собственика – НИМХ, като това включва, но не се ограничава до софтуер, уебсайтове, книги, учебници, вестници, реклами, филми, телевизионни материали, репортажи, публични събития, конференции и други. За комерсиална цел се счита всяка цел, която води до материални придобивки от какъвто и да е вид.

b. Препубликуването на материали от платформата www.nimhi.bg на други интернет сайтове, платформи или всякакъв друг вид електронни и печатни издания е забранено без изричното съгласие на собственика – НИМХ. Използването на цитати е допустимо в размер на до 100 думи и задължително следва да се посочи източника (референция) и активен линк към цитирания материал, който да съдържа заглавието на използвания материал или домейна на платформата.

c. Използването на информация и материали от платформата www.nimhi.bg с търговски ( комерсиални) цели става със задължителното съгласие на праводържателя (НИМХ) и се удостоверява посредством писмен договор между двете страни.

d. При нарушения на авторските и сродните му права, свързани с притежаваните от НИМХ права върху материали и всички други ресурси на платформата www.nimhi.bg, потърпевшата страна си запазва правото да търси отговорност по съдебен ред според действащото законодателство на територията на Република България и на страните от Европейския съюз.

4. ДРУГИ

a. НИМХ се стреми да предоставя достоверна и точна информация на своите читатели и ползватели на научно-образователната платформа - www.nimhi.bg. Информацията не е обвързана с гаранции, че изложената информация ще удовлетвори нуждите и изискванията на отделния читател или на група потребители.

b. Начинът на използването на информацията, материалите и ресурсите на платформата е изцяло отговорност на потребителите, както и произтеклите от това резултати.

c. На онлайн платформата се публикува видео и текстово съдържание за различни научни експерименти. Тяхното пресъздаване е допустимо, при условие, че се реализират в присъствието на лице над 18 години. НИМХ не носи отговорност и не дължи компенсации от какъвто и да е вид (материални или морални) за евентуални директни или косвени щети при използването на съдържанието на платформата от потребителите.

d. Собственикът на платформата www.nimhi.bg, администраторите и авторите на публикуваните ресурси не дължат компенсации от какъвто и да е вид (материални или морални) на потребителите на платформата. Всеки използва ресурсите на научно-образователната платформа на своя отговорност.

e. Собственикът на платформата www.nimhi.bg и администраторите притежават пълните права на администрират и отстраняват изпратено злоумишлено съдържание, въпроси и материали, за което администраторите не дължат или предвиждат предупреждения, обяснения или компенсации от какъвто и да било вид.

f. Промяната на настоящите Условия за ползване на научно-образователната платформа, тяхното допълване и разширяване може да се осъществява едностранно от администраторите и собственика наwww.nimhi.bg (НИМХ). За подобни действия не се дължат или предвиждат предупреждения, обяснения или компенсации за потребителите.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Научно-образователната платформа www.nimhi.bg не събира лична информация и не предоставя на трети страни такава, освен в следните случаи:

a. Платформата www.nimhi.bg получава информация за даден потребител само и единствено, че същият участва в „Игра за знания“ на платформата или изпрати коментари и въпрос до администраторите на www.nimhi.bg. Естеството на информацията съдържа имената, електронната поща и учебното заведение на потребителя, както и индикация дали потребителят е учител. Тези данни могат да бъдат използвани за обратна връзка с потребителя или за неговото блокиране, по преценка на администраторите на платформата.

b. Платформата не предоставя информация на трети лица! Изключение могат да бъдат случаите, при които има издадена съдебна заповед и администраторите следва да предоставят информация на следствени органи и прокуратура.

c. За повече информация: Политика за поверителност на данните на НИМХ

6. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

a. Настоящите Условия за ползване се считат за неразделна част от научно-образователната платформа - www.nimhi.bg и обхващат цялото съдържание на домейна и на поддомейните му. Всеки потребител (читател) приема тези Условия и се счита обвързан да ги спазва.

b. Всеки потребител се съгласява, че в случай, че някоя или някои от клаузите на настоящите Условия за ползване се окаже или окажат недействителни, това не означава недействителност на останалите клаузи.

c. Потребителите се съгласяват, че при наличието на правописни, граматически, стилово-езикови и/или технически грешки в настоящите Условия за ползване, то това не води до недействителността на съответната клауза и на Условията като цяло.

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ