ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

меню

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА РИСУНКА НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

14.12.2020

Общият брой на получените рисунки по електронна поща и на хартиен носител са 268. Съгласно Условията за участие беше необходимо всички рисунки да бъдат изпратени освен на електронен и на хартиен носител.

За съжаление не всички са изпратени на хартиен носител, което възпрепятства тяхното качествено отпечатване.

Също така на всеки участник в конкурса е изпратена декларация за съгласие като необходимо условие за ползване на творбите за възпроизвеждане и отпечатване. За съжаление не получихме всички декларации, което ни възпрепятства да ги използваме.

От 268 рисунки, 2 не са изпратени в предварително зададения формат в Условията за участие, което прави невъзможно тяхното използване за целите на конкурса.

Всички творби заслужават да бъдат изложени и показани, тъй като са пъстри, цветни, изработени с желание и любов от децата и нашата задача през 2021 г. е да ги популяризираме и направим достъпни за възможно най-широк кръг хора.

Взехме решение да не класираме участниците на първо, второ или трето място, тъй като творбите са прекрасни и няма как да бъде отличена една творба от друга като по-стойностна. За нас всички са финалисти.

ВАЖНО!

Ще направим всичко възможно преди празничните дни всеки финалист да получи по 5 броя голям календар или календар-пирамида ( в зависимост от това, в кой календар е отпечатана творбата) и по 10 броя малък джобен календар, както и книга „Професия метеоролог и хидролог“ и шал-бандана на НИМХ. 

За тази цел моля родителите/учителите да ни посочат точен адрес за получаване ( в т.ч. имена и телефон за връзка). Изпращайте тази информация на nimhi@meteo.bg до 21.12.2020 г.

За участници от гр. София и близки населени места, родителите могат да получат наградите и на място, в НИМХ ( бул. Цариградско шосе № 66). Необходимо е предварително да се обадите на телефона за контакт, посочен на платформата www.nimhi.bg 

!!! За изработване на персонализирана синоптична карта за финалистите ни от ГОЛЯМ КАЛЕНДАР И КАЛЕНДАР-ПИРАМИДА е необходимо да получим информация за дата на раждане и по възможност час на раждане на участника. Тази информация също изпращайте на nimhi@meteo.bg до 21.12.2020 г. или 15.01.2021 г.

Това ще се случи след новогодишните празници, независимо кога ни изпратите информацията!

Всички, които са ни изпратили творбите си ще получат книга „Професия метеоролог и хидролог“ и шал-бандана на НИМХ, като изпращането ще започне в началото на 2021 г. За тази цел всички родители/учители е необходимо да ни изпратят адрес за получаване на наградите ( в т.ч. имена на получателя и телефон за връзка).

За участници от гр. София и близки населени места, родителите могат да получат наградите и на място, в НИМХ ( бул. Цариградско шосе № 66). Необходимо е предварително да се обадите на телефона за контакт, посочен на платформата www.nimhi.bg 

КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОРНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

  За финалистите ( за да могат да бъдат получени преди края на 2020 г.) – 21.12.2020 г.

  За всички участници в арт-конкурс на НИМХ ( в т.ч. и за финалистите, които не са изпратили необходимата информация до 21.12.2020 г.) – 15.01.2021 г.

 

И накрая, но не на последно място: Изказваме нашата огромна благодарност към всички участници, техните родители и учители. Признателни сме за проявения интерес, за прекрасните рисунки, които направиха дните ни цветни и изпълнени с красотата на детския поглед към света и заобикалящата ни природа. 

ЩЕ ПУБЛИКУВАМЕ НА ПЛАТФОРМАТА НИ ПОЕТАПНО РИСУНКИТЕ НА ФИНАЛИСТИТЕ, КАКТО И НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ.

 

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

РАЗБРАХ