ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

меню

КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА

Водата е изчерпаем, но възобновяем природен ресурс. Тя се възобновява чрез кръговрата на водата в природата.

Кръговрат на водата наричаме непрекъснатото движение на водата между земята и въздуха. Докато преминава през този непрекъснат цикъл, водата променя формата си от течно (дъжд) в твърдо (лед) и газообразно (пара) състояние. Кръговратът на водата осъществява връзката между живата и неживата природа.